Każda firma finansowa, niebędąca bankiem, może samodzielnie określić zasady udzielania pożyczek. Większość parabanków działających na polskim rynku pożyczkowym udziela pożyczek klientom indywidualnym. Pożyczki pozabankowe są kierowane do różnych grup klientów, a każdy parabank może sam ustalić kryteria, jakie klient musi spełnić, aby ostatecznie zaciągnąć pożyczkę pozabankową, informuje http://happycash.pl. Przede wszystkim, pożyczki gotówkowe od firm pozabankowych, tzw. chwilówki, przeznaczone są dla klientów, którzy chcą otrzymać pieniądze w jak najkrótszym czasie, przy spełnieniu minimum formalności. Odrębną grupą klientów parabanków są osoby, którym z różnych powodów odmówiono udzielenia pożyczki w banku. Niekoniecznie są to osoby zadłużone, które mają negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej, ale i klienci o niedostatecznej zdolności kredytowej. Ofertę pożyczkową od firm pozabankowych otrzymają także osoby, które nie są w stanie udokumentować osiąganych dochodach w sposób pożądany przez bank. Mogą to być źródła takie jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Parabanki często nie wnikają, jak klient osiąga dochody. Liczy się tylko jego oświadczenie o tym, ile miesięcznie zarabia i to, czy spłaci udzieloną, pierwszą pożyczkę w terminie ustalonym w harmonogramie spłaty dostarczonym wraz z umową pożyczkową klientowi.


Dla kogo przeznaczone są pożyczki

Copyright Popularność pożyczek